Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Proste płatności do ZUS

Kalkulator do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Oblicz podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na rok
Wybierz miesiąc

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym
od do
Wybierz formę lub formy opodatkowania, z których korzystałeś w poprzednim roku kalendarzowym
Karta podatkowa
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Zasady ogólne
Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym